English

Newyddion a barn

Gwarchod ecosystemau lleol

18/03/2022

Local Places for Nature has funded a range of LNP seed collection projects and native tree nurseries to help local ecosystems thrive. darllen mwy

Deg rheol aurar gyfer plannu coed

26/08/2021
Gallai plannu’r goeden anghywir yn y lle anghywir achosi mwy o niwed na daioni yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd...
darllen mwy

Llun gan Jon Brentnall

Bywyd yn dilyn Wythnos Natur Cymru

01/07/2020
Ffocws Wythnos Natur Cymru eleni, a gynhaliwyd rhwng Mai 30ain a 7fed Mehefin, oedd cysylltu â byd natur ar garreg ein drws.....


darllen mwy

Japanese knotweed

Cyllid yn rhoi hwb i Adfer Byd Natur ym Mannau Brycheiniog

16/06/2021

Mae bioamrywiaeth ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cael hwb diolch i gyllid

darllen mwy

Holly Dillon

Cydlynwyr LNP – pwy ydyn nhw a beth maen nhw’n ei wneud?

03/06/2021
Holly Dillon
Yr wythnos hon, rydyn ni wedi bod yn dathlu Wythnos Natur Cymru

darllen mwy

LNP diweddaraf

25/02/2021
Mae ein Partneriaethau Natur Lleol wedi bod yn ddigon prysur y tu ôl i’r llenni er gwaetha’r heriau diweddar a’n hwynebodd o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud. darllen mwy

Safleoedd tirlenwi i fod yn hafan i fywyd gwyllt

Safleoedd tirlenwi i fod yn hafan i fywyd gwyllt

18/03/2022
Bydd tri o gyn safleoedd tirlenwi yn Ynys Môn a Gwynedd yn cael eu trawsnewid yn hafan ar gyfer bioamrywiaeth a chadwraeth. ...darllen mwy

Dewch i gael cyngor a chymorth arbenigol ar gyfer eich prosiect adfer natur

Dewch i gael cyngor a chymorth arbenigol ar gyfer eich prosiect adfer natur

06/08/2021
Sy’n cysylltu’r bobl sy’n poeni am natur yn eu cymunedau, yn eu rhoi mewn cysylltiad â chwaraewyr allweddol...
darllen mwy

Gardd flodau er anrhydedd i ofalwyr Cwmbrân

Gardd flodau er anrhydedd i ofalwyr Cwmbrân

30/06/2021
Mae Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen wedi helpu i greu gardd flodau newydd ar gyfer gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen.

darllen mwy

Prosiect Tyfu Gyda’n Gilydd ar Iechyd Meddwl a Llesiant

Prosiect Tyfu Gyda’n Gilydd ar Iechyd Meddwl a Llesiant

04/06/2021
Yr Wythnos Natur Cymru hon, rydyn ni’n amlygu pwysigrwydd natur ar iechyd meddwl a llesiant.

darllen mwy

Mae’r tîm Partneriaethau Natur Lleol Cymru yn tyfu! title=

Mae’r tîm Partneriaethau Natur Lleol Cymru yn tyfu!

01/06/2021
Mae Partneriaethau Natur Lleol Cymru wedi croesawu dau aelod newydd o staff i’r tîm! Dewch i adnabod ein dechreuwyr newydd sef Danny a Monisah.

darllen mwy

Partneriaeth Natur Lleol Caerdydd – Cynnwys Gwirfoddolwyr yn Rhan o Brosiectau Peillwyr

Cynnwys Gwirfoddolwyr yn Rhan o Brosiectau Peillwyr

18/10/2021
Mae Partneriaeth Natur Lleol Caerdydd wedi recriwtio gwirfoddolwyr i’w helpu i fonitro effaith newidiadau mewn rheoli glaswelltiroedd ar draws y ddinas.

darllen mwy

Plannu coed

Rhowch hwb i’ch gyrfa:
gwirfoddolwch gyda’ch LNP

31/07/2021
Mae ecolegydd preswyl Blaenau Gwent, Nadine Morgan, yn dweud wrthym ni sut gwnaeth gwirfoddoli gyda’i Phartneriaeth Natur Lleol ei galluogi i gael ei swydd ddelfrydol...
darllen mwy

Vee Brannovic

Cydlynwyr LNP – pwy ydyn nhw a beth maen nhw’n ei wneud?

03/06/2021
Vee Brannovic
Bod yn Gydlynydd Partneriaeth Natur Leol (LNP)

darllen mwy

Wythnos Natur Cymru 2021

Dathlu byd natur yn ystod Wythnos Natur Cymru!

Mae Wythnos Natur Cymru ar y gorwel! Dyma ddathliad blynyddol o fyd natur sy'n cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau gwych Cymru.
darllen mwy

Prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru a Covid-19

03/11/2020
Mae tîm LNP Cymru yn dymuno'r gorau i bawb ac yn gobeithio'ch bod yn cadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.... darllen mwy

2024 LNP Cymruwebsite by WiSS