English

Prosiect Partneriaethau Natur Lleol (LNP) Cymru a Covid-19

LNP Cymru

Mae tîm LNP Cymru yn dymuno'r gorau i bawb ac yn gobeithio'ch bod yn cadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn. Dilynwch y cyngor cyfredol diweddaraf gan y llywodraeth, y gellir dod o hyd iddo yma, os gwelwch yn dda.

Mae hi'n bosibl, wrth gwrs, o fewn cyfyngiadau'r canllawiau i geisio dod â byd natur mewn i'n bywydau er budd ein lles corfforol a meddyliol, boed hynny yn ein gerddi, trwy ein ffenestri neu yn ystod ein teithiau cerdded byr dyddiol. Ewch i wefan Bioamrywiaeth Cymru lle ceir peth manylion ynglŷn â mwynhau byd natur gartref - biodiversitywales.org.uk/Digwyddiadau

Yn ddiweddar lansiwyd ein tudalen Trydar, @LNPCymru, lle byddwn yn postio gwybodaeth ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd ar draws rhwydwaith y Partneriaeth Natur Lleol. Gan ein bod ar drothwy Wythnos Natur Cymru (30ain Mai - 7fed Mehefin) byddwn yn rhannu newyddion, straeon a gweithgaerddau i'ch helpu i ailgysylltu â byd natur o ddiogelwch eich cartref. Dilynwch ni i gadw mewn cysylltiad a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

2021 LNP Cymruwebsite by WiSS