English

Croeso i

Bartneriaethau Natur Lleol Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i'n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol Cymru yn dirywio ac felly hefyd y manteision y mae'n eu sicrhau. Bydd prosiect Partneriaeth Natur Lleol Cymru yn adeiladu rhwydwaith adfer natur i helpu i wyrdroi hyn, gan ymgysylltu â phobl a chymunedau, busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau mewn camau ymarferol a chynlluniau strategol ar gyfer Cymru iach, wydn a chyfoethog o ran ei natur.

Amdanom-ni

Llun gan Richard Bell

 • Rhwydwaith Cymru-gyfan ydyn ni sy'n gweithio dros adferiad byd natur.
 • Rydyn ni'n grwpiau amgylcheddol, busnesau, cymunedau, cyrff cyhoeddus a dinasyddion.
 • Prosiect 3 blynedd wedi'i gydlynu gan CGGC ydyn ni a byddwn yn rhedeg tan fis Ebrill 2022.
 • Rydyn ni'n rhan o'r ymdrechion i wneud Cymru'n wlad gyfoethog o ran ei natur sy'n cefnogi lles y genedl.

Beth rydyn ni'n ei wneud

llun gan Sean McHugh

 • Creu prosiectau newydd wedi'u lleoli ym myd natur mewn cymunedau ledled Cymru.
 • Datblygu cynlluniau natur lleol er mwyn bwydo a thargedu gweithredu.
 • Cydweithio er mwyn datblygu a chyflenwi prosiectau ar gyfer iechyd byd natur a lles y genedl.
 • Darparu cyfleoedd i wirfoddolwyr ddatblygu sgiliau.
 • Creu cysylltiadau â sefydliadau partner a sectorau eraill er mwyn cyrraedd mor bell â phosibl.

Sut y byddwn yn ei wneud

llun gan Sean McHugh

 • Ymgorffori adferiad byd natur trwy rannu sgiliau a dulliau gweithredu.
 • Gweithio gyda chi er mwyn cynorthwyo i ddatblygu partneriaethau mwy amrywiol.
 • Harneisio adnoddau cyfunol cymunedau a gwirfoddolwyr er mwyn gweithredu dros fyd natur.
 • Cynyddu'r nifer o gofnodion biolegol ym mhob ardal er mwyn bwydo gwybodaeth ar gyfer blaenoriaethau adfer byd natur.

Llun gan Vee Brannovic

Ein Cenhadaeth yw ailgysylltu pobl â byd natur i sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu a’i feithrin nawr ac yn y dyfodol

Llun gan Rose Revera

Ein Gweledigaeth yw Cymru gyfoethog o ran ei natur i bawb

2021 LNP Cymruwebsite by WiSS