English

Croeso i

Bartneriaethau Natur Lleol Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i'n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol Cymru yn dirywio ac felly hefyd y manteision y mae'n eu sicrhau. Bydd prosiect Partneriaeth Natur Lleol Cymru yn adeiladu rhwydwaith adfer natur i helpu i wyrdroi hyn, gan ymgysylltu â phobl a chymunedau, busnesau a gwneuthurwyr penderfyniadau mewn camau ymarferol a chynlluniau strategol ar gyfer Cymru iach, wydn a chyfoethog o ran ei natur.


Map prosiectau LNP Cymru

Croeso i fap prosiectau LNP Cymru! Ar hyn o bryd mae'r map hwn yn dangos y Prosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a redir gan bob LNP rhwng Ebrill 2020 a 2021. Dewch yn ôl yn fuan achos bydd mwy o brosiectau yn cael eu huwchlwytho wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen, gan gynnwys prosiectau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur eleni a phrosiectau cymunedol a ariennir gan LNP.


Cliciwch ar y ddelwedd i agor y map a gweld prosiectau yn eich ardal chi

Newyddion Diweddaraf

Llun gan Vee Brannovic

Ein Cenhadaeth yw ailgysylltu pobl â byd natur i sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu a’i feithrin nawr ac yn y dyfodol

Llun gan Rose Revera

Ein Gweledigaeth yw Cymru gyfoethog o ran ei natur i bawb

2023 LNP Cymruwebsite by WiSS